Sparkblog

Društvena odgovornost se ne reklamira

Svako od nas poseduje moć, moć da uzrokuje promenu. Uticanjem na dobra srca ljudi, konstantom edukacijom ka širem shvatanju potrebe da se nekome pomogne ili da se neki problem reši – mi se stavljamo na stranu tog poziva iako smo u manjini.

Podstaknuti inicijativom koju je predložio Ivan Ćosić insiprisan tekstom Dragane Đermanović “Granica odgovornosti pri društvenoj odgovornosti”   odlučili smo da se stavimo u službu onih kojima je to potrebno i da doprinesemo koliko je u našoj moći. “Društvena odgovornost se ne reklamira” zato u akciju. Sve aktivnosti možete pratiti na tviteru #ustupamoprostor . Bilo bi dobro da pročitate i post Istoka Pavlovića.

Ohrabrujemo i vas da se priključite – Frenzyspark Team

Stop trgovini decom

Kampanja organizacije Astra — Anti Trafficking Action

 



maliVEliki ljudi

Kampanja organizacije maliVEliki ljudi

 



Bolje da znaš

Kampanja projekta Podrška u borbi protiv HIV/AIDS-a

 



Ujedinjeni protiv droge

Kampanja Ujedinjeni protiv droge

 



Osobe u razvoju

Kampanja organizacije Deèje srce

 



Bitka za bebe

Kampanja Bitka za bebe