Frenzy Tube

Pale Blue Dot: A Vision of the Human Future in Space

Čuveni popularizator nauke (prevashodno astronomije), Karl Sagan, bio je mnogo više od oduševljenog sveznadara sa neponovljivim talentom za prenošenje znanja. On je bio i veliki humanista, kosmopolita i persona koja je verovala u sveopšte bolje sutra ljudske rase u jednom kosmičkom, nadplanetarnom kontekstu.

Ovaj sjajni četrdesetominutni dokumentarni film u svom zvaničnom sinposisu kaže da, “kao što su drevni tvorci mitova znali, mi smo deca i neba i zemlje. U našem bivstvovanju na ovoj planeti stekli smo opasan evolutivni balast – sklonost ka agresiji i neprijateljstvu ka nepoznatima i potčinjenost vođama – sve to naš opstanak stavlja pod znak pitanja.”

Saganova poruka je da “tamo u kosmosu čekaju neslućene perspektive. Nacionalne granice nisu vidljive kada se sićušna plava tačka posmatra iz svemira i svaki fanatizam nestaje pred veličanstvenošću zvezdanih citadela, eonima i eonima daleko od nas.” Ovo je film o tome kako naša inteligencija, empatija, želja za učenjem od istorije i ljubav ka našoj deci mogu biti protivteža svim našim malignitetima i obećanje koje će nas jednoga dana odvesti daleko.