Info Spark

Some Cities – izložba Ivana Arsenijevića

8 – 14. novembar, Velika galerija KC Grad

Otvaranje izložbe u četvrtak 8. novembra od 20h

Fotografsko delovanje Ivana Arsenijevića pronalazi plodotvorno polazište i ishodište u višestrukim relacijama kroz koje ovaj umetnik ispituje, doživljava i promišlja grad kao kompleskni fenomen. Od projekta Ljudi iz Baraka, preko fotografija obuhvaćenih radom pod nazivom Blow up, do najnovijeg fotografskog poduhvata Some Cities, otvaraju se pitanja kojima se razmatra konstelacija problema socijalne prirode, urbane dinamike, perceptivnih mehanizama, pri čemu fotografija poprima funkciju analitičkog sredstva, arhivskog dokumenta,  kontemplativnog objekta.

Fotografski medij je u teorijskim analizama, od svog nastanka, razmatran u sprezi sa rastom modernog grada, perceptivnim pomeranjima i modifikacijama života ljudi u novim okolnostima, dok je delovanje fotografa opisivano i filozofski otelotvoreno u figuri flâneur-a, gradskog šetača i dokoličara, koji budno posmatra i doživljava gradsko okruženje. Priča o fotografiji je, dakle, velikim delom priča o gradu, odvija se nelinearno i iskrsava, fragmentarno, nalik na blesak u mreži ulica sa skokovitim uvidima …

Maida Gruden

Ivan Arsenijević rođen 1972. godine u Kragujevcu. Diplomirao na Akademiji umetnosti BK u Beogradu, odsek fotografija u klasi profesora Milana Aleksića. Školu Jugoslovenskog instituta za novinarstvo u Beogradu, odsek TV produkcija, završio 1994. godine. Trenutno na postdiplomskim studijama na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, smer Odnosi s javnošću i multimedijalne komunikacije. Radi kao urednik likovnog programa Studentskog kulturnog centra Kragujevac.

Izabrane samostalne izložbe:

1998. Galerija Doma omladine, Kragujevac / 2000. Umetnička galerija Narodnog muzeja, Kragujevac / 2001. Salon fotografije, Čačak / 2004. Galerija Artget, Kulturni centar Beograda / 2007. Francuska kuća, Kraljevo / 2008. Galerija Vladislav Maržik, Kraljevo / 2009. Galerija Kulturnog centra Šabac / 2009. Moderna galerija Narodnog muzeja Kragujevac / 2011. Likovna galerija Kulturnog centra Gornji Milanovac / 2011. Kulturni centar Novog Sada – Klub Tribina mladih / 2011. Kulturni centar Pančeva / 2012. Galerija SKC Beograd / 2012. Gradska galerija Požega. Učestvovao je na brojnim grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu.