Info Spark

Autorska prava u Srbiji 2012. godine

Sreda 12. decembar 2012., 18-20h

Evropski centar za kulturu i debatu “GRAD” 

U Kulturnom centru Grad u utorak 4. decembra održana je prva u nizu javnih debata u okviru projekta  Dositheus – Profesionalni razvoj za preduzetnike u kulturi Srbije.

Učesnici debate o kulturi i preduzetništvu „Kako preko 0.62%” govorili su o glomaznom i prevaziđenom kulturnom sistemu, nefunkcionalnom zakonskom okviru, nedostatku obrazovanja, novca, ali i preduzetničkih ideja. Panelisti su se usaglasili da je pored edukacije neophodno i sistematsko podsticanje „preduzetničke kulture“ čija je suština održivost a ne sticanje profita.

Učesnici panela bili su: Saša Radulović (preduzetnik), Nada Popović Perišić (Fakultet za medije i komunikacije), Marko Radenković (Nova Iskra), Mia David (Kulturni centar Beograda), Nemanja Čabrić (Birn Balkans), Aleksandar Brkić (Univerzitet umetnosti), Mirjana Šakić (Erste Banka Srbija), Dejan Ubović (KC Grad), a gost panela Katarina Živanović (Grad Beograd, sekretarka za kulturu)

Sledeća debata koja se održava 12. decembra će za temu imati autorska prava u 21. veku, sa posebnim osvrtom na predloge za rešenje ovog problema.

Svesni činjenice da je ovo pravi trenutak za postizanje određenih konsenzusa o napretku u ovoj oblasti, te da je krajnje vreme za nužne sistemske promene, koje će dovesti do poštovanja prava autora, ali gde će i država pronaći svoju ulogu, pozivamo Vas da svojim aktivnim prisustvom doprinesete diskusiji i zajedno sa ostalim učesnicima dođemo do zaključaka i preporuka koje će biti od koristi za veliki broj zaposlenih u kulturi.

Između ostalih na panelu će učešće uzeti predstavnici Zavoda za zaštitu intelektualne svojine, SOKOJ-a, Creative Commons, Piratske partije kao i pravni ekspreti na temu autorskog prava.

Panel diskusija o autorskim pravima zakazana je za 12. decembar sa početkom od 18 časova u Kulturnom centru Grad.

Ove razgovore organizuju Academica i Kulturni centar “Grad”, u okviru projekta Dositheus 2012: “Profesionalni razvoj za preduzetnike u kulturi Srbije“, koji je podržan programom UNESCO-a.