ArtGallery

Dete u odraslom čoveku (GALERIJA)

Vođeni idejom da se u svakom odraslom čoveku krije jedno dete, autori ovih posve čudnih, ali opskurno lepih fotomanipulacija, pokušali su da izvuku to dete na površinu, kao mlado kreativno jezgro, kao nevino i naivno stvorenje, zarobljeno duboko u nama. I može se reći da u određenoj meri jesu uspeli u tome. Za fotografiju je bio zadužen Quentin Curtat, a iza same ideje, njenog izvršenja i obrade fotografija kao art direktor stoji Cristian Girotto.

Izvor: flavorwire.com