Andrej Vidović

Andrej Vidović je rođen. Pokazao je neslućene geek potencijale u ranoj mladosti, pa su mu prve lektire bili Astronomski Atlas i naučna fantastika u Politikinom Zabavniku, a prvi “imaginary friend” bio mu je Carl Sagan. Izborio se sa avetima formalnog obrazovanja u Četvrtoj beogradskoj gimnaziji, nakon čega je sluđen prevelikom količinom interesovanja. U slobodno vreme piše kratke priče, pseudo-filozofske eseje, muzičke recenzije, kuka kako nema dovoljno slobodnog vremena, manijakalno čita i istražuje muziku, što govori ponešto o njegovim društvenim sposobnostima. U srećnoj dugogodišnjoj vezi sa Ivom, diplomiranim molekularnim biologom i fiziologom.