Category: Andrej Vidović

9 paradoksa za rastezanje uma

Kao ciklični, kontradiktorni, razumu suprotstavljeni iskazi, paradoksi ne bi trebalo da budu ništa više od puke, nepovezane igre u kojoj je jedino pravilo skršiti sva pravila. Njihove nelogičnosti naizgled lišavaju [ … ]