Category: Strip Zona

Dylan Dog 55 : Lijam lažov

Smisao je u verovanju. To je filozofija Lijama Lozija, savremenog barona Minhauzena, a jedno od njegovih neverovatnih dela je da je bio pomoćnik proslavljenog Dilana Doga. To postaje potencijalno opasno [ … ]