Category: Nauka

Indukcija – III deo

Pričali smo o Aristotelu, Bekonu i Hjumu. Vreme je da se podsetimo Hjuma, zavirimo u Kantovu percepciju pojma uzročnosti i da sumiramo dosadašnje znanje stečeno ovim radom. Ne zaboravite, Hjum [ … ]

9 paradoksa za rastezanje uma

Kao ciklični, kontradiktorni, razumu suprotstavljeni iskazi, paradoksi ne bi trebalo da budu ništa više od puke, nepovezane igre u kojoj je jedino pravilo skršiti sva pravila. Njihove nelogičnosti naizgled lišavaju [ … ]