Frenzy Spark Blog

Maglovita ideja o tome kako treba da izgleda jedan pop kulturni magazin, vrlo brzo se se izbistrila nakon što su Frenzy Sparku pristupili prvi autori. Krenuli smo od filmova, knjiga, muzike i mode, a svaki sledeći put smo odlazili korak dalje, gde je svaki broj bio novi milestone, uglačaniji i nekoliko grama teži od prethodnika. U međuvremenu, naš magazin dobio je i svog mlađeg brata. Početkom maja, proradio je naš sajt, čija je uloga da premosti jaz između brojeva magazina i ponudi interesantne tekstove  na dnevnom nivou.