Poštovani prijatelji, sa ponosom i velikim ushićenjem Vas obaveštavamo da je izdavačka kuća Heliks prepoznala naše napore prema popularizaciji nauke i njenom promovisanju.